همشهری

در سال 1393 همشهری مجلات و مقالات خود را در قالب پرتال گروه مجلات همشهری آنلاین و تحت وب ارائه داد، هر مجله در قالب با شکل‌های زیبا تولید شده و مجموعه این 20 وب سایت در پرتال قالب پرتال همشهری دیده می‌شود.
همچنین پرتال  همشهری که دارای امکانات درون سازمانی مانند رزو غذا و غیره است توسط خانه وب انجام شد.
در سال 94 پروژه فروش  مجلات همشهری در پرتال فروش HamashahriMarket.com انجام گردید و با یک ساختار یکپارچه و منسجم و انعطاف پذیر قابلیت فروش کلیه مجلات بر وی پرتال فروش امکان پذیر گردید.