سرمایه گذاری کارکنان مپنا

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی خاص) در تاریخ 22 شهریور ماه 1384 ثبت رسیده و در حال حاضر شرکت جزء شرکتهای فرعی شرکت گروه مپنا (سهامی عام) می باشد.
موضوع فعاليت اصلی شرکت عبارت است :
1. سرمايه‌گذاري در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شرکت‌ها، موسسات يا صندوق‌ها‌ي سرمايه‌گذاري با هدف کسب انتفاع به‌طوري‌که به‌تنهايي يا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه يا صندوق سرمايه‌گذاري سرمايه‌پذير را در اختيار نگرفته يا درآن نفوذ قابل ملاحظه نيابد؛
2. سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار که به طور معمول داراي حق رأي نيست و توانايي انتخاب مدير يا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمي‌دهد.

خدمات انجام گرفته شامل طراحی، تولید و پیاده سازی پرتال مپنا سرمایه گزاری و یکپارچه سازی با سامانه بورس می باشد.