وزارت نفت

پرتال تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت
این پرتال بخشی از پروژه کلان تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت کشور می‌باشد که با هدف اطلاع رسانی و ارتباط مستقیم با کاربران پرتال تولید گردیده است. Ep.mop.ir
.این پروژه در سال 1393 انجام گردید.