در حوزه راه‎کارهای سازمانی، کلان سازمانها مانند وزارتخانه و سازمان‎های دولتی و خصوصی، کارفرمایان شرکت خانه وب هستند. راهکارهای سازمانی ما، مانند پرتال سازمانی، یکپارچهسازی، طراحی و پیاده‌‎سازی فرآیندها و زیرسیستمهای سازمانی و ارائه مشاوره قسمتی از فعالیتهای خانه وب در این بخش است. ابزارهای قدرتمند و انعطاف پذیر خانه وب این امکان را به ما می‎دهد که سفارشی‎سازی سناریوها و فرآیندها کاملا مبتنی بر سازمان شما طراحی و ارائه شود.
بزرگترین وزراتخانه‎های کشور یعنی وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات، وزارت نفت کارفرمایان خانه وب هستند. همچنین در حال سرویس‎دهی به سازمانهای بزرگی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشگاه فضایی ایران، همشهری، مپنا، بیمه آسیا و ... هستیم.