برگزاری دومین دوره‌ی کلاس‌‌های آموزشی خانه‌وب

برگزاری دومین دوره‌ی کلاس‌‌های آموزشی خانه‌وب

دومین دوره‌ی کلاس‌ آموزشی خانه‌وب برگزار شد