تاخیر گوگل در رتبه بندی سایت‌ها براساس نسخه تلفن همراه

تاخیر گوگل در رتبه بندی سایت‌ها براساس نسخه تلفن همراه

گوگل اعلام کرده که رتبه بندی سایت‌ها در موتور جست‌وجو خود بر مبنای کارآیی نسخه تلفن همراه را تا ماه مارس سال ۲۰۲۱ به تاخیر انداخته است.