تعرفه نیم بها در شبکه ملی

تعرفه نیم بها در شبکه ملی

تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل و اعمال تعرفه ترجیحی برای وب‌سایت‌های داخلی با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاد