جوانترین برنامه نویس جهان

جوانترین برنامه نویس جهان

نام کودک 7 ساله هندی به عنوان جوانترین برنامه‌نویس جهان در گینس ثبت شد