محققان می‌گویند رمزنگاری HTTPS آنقدرها که به نظر می‌رسد امن نیست

محققان می‌گویند رمزنگاری HTTPS آنقدرها که به نظر می‌رسد امن نیست

یافته‌های جدید محققان دانشگاه کا فوسکاری ونیز نشان می‌دهد که شمار غافلگیرکننده‌ای از سایت‌های رمزنگاری شده، این ارتباطات را در معرض حمله هکرها قرار داده‌اند.