اگر نگران تامین هزینه‎های توسعه و پشتیبانی نرم افزار خود هستید، خانه وب امکان همکاری و مشارکت در پروژها را دارد. شما می‎توانید تمرکزتان را برروی اجرای کسب کار بگذارید.

صاحبان ایده، کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) و کارآفرینان برای تحقق و اجرای ایده‎های خود راهی جز بالا زدن آستین‎های خود و تامین هزینه‎های اولیه تولید و اجرا ندارند. قدم بعدی تشکیل تیم‎های کاری یا انتخاب یک پیمانکار متخصص و مطمئن است. حتی اگر ایده شما خیلی خوب و اجرایی باشد و مدل کسب و کار آن با تحقیق و استفاده از تخصص‎های لازم طراحی شده باشد، دراغلب موارد باز هم دو نگرانی در شروع راه وجود دارد:

1. آیا این تیم یا پیمانکار تا انتها همراه من خواهد بود و همچنان متعهد به آینده؟

2. آیا من توان تامین همه سرمایه لازم برای تولید و توسعه‎های بعدی را خواهم داشت؟

پاسخ ما این است. ما همیشه از کسب و کارها و ایده های خوب، استقبال میکنیم و آماده مشارکت در توسعه و اجرای آنها هستیم.