پرتال سازمانی چیست؟

1397/04/27
شما پرتال سازمانی دارید؟ این عبارتی است که سالها می‎شنوم و راجع به آن ساعتها بحث و گفتگو می‎کنم. اول با این سئوال شروع می‎شود، " پرتال(شما) چه ماژول‎هایی دارد؟" و پاسخ من با این سئوال شروع می‎شود که شما به چیزی ماژول می‎گویید؟ و در ادامه می‎پرسم انتظارتان از یک پرتال چه هست؟ و ...، سوالات من بیشتر و بیشتر می‎شود و این سئوالها مجموعه نیازمندی‎های سازمان و شناخت من از سازمان آنهاست.  
شما پرتال سازمانی دارید؟
این عبارتی است که سالها می‎شنوم و راجع به آن ساعتها بحث و گفتگو می‎کنم. اول با این سئوال شروع می‎شود، " پرتال(شما) چه ماژول‎هایی دارد؟" و پاسخ من با این سئوال شروع می‎شود که شما به چیزی ماژول می‎گویید؟ و در ادامه می‎پرسم انتظارتان از یک پرتال چه هست؟ و ...، سوالات من بیشتر و بیشتر می‎شود و این سئوالها مجموعه نیازمندی‎های سازمان و شناخت من از سازمان آنهاست.
چرا باید اینقدر سئوال بپرسم؟ جواب این است که "پرتال سازمانی" مجموعهای از ابزارها یا به قول بعضی ماژول‎ها نیست،  بلکه یک پرتال سازمانی، راهکاری است که با توجه به نگرش شما به سازمانتان و نیازمندهایتان و بواسطه این ابزارها تولید و توسعه می‎یابد. وقتی تعریف من از پرتال کامل می‎شود که بتوانم تمام نیازمندیها و فرآیندهای شما را پیاده سازی و در پایان امکان یکپارچه‎شدن با سایر نرم‎افزارهای یک سازمان را فراهم کنم.
من پرتال را به یک جامعه تشبیه می‎کنم، یک جامعه - حتی نه یک شهر یا یک کشور. ما در شهرمان امکاناتی داریم مثل، آب، برق، تلفن، راهها، ساختمانها، فروشگاهها، دستگاههای حفاظتی، بیمارستانها، پارکها و غیره. یک روز صبح از خواب بیدار می‎شویم می بینیم هیچکس در شهر نیست، حتی یک راننده تاکسی که با تاکسی خودش ما را برساند. هیچ کس در هیچ جا نیست، فقط ابزارهایی هستند که در یک گوشه افتاده اند، چراغ ها روشن هستند، آب برای خودش می رود، یک خودرو که راننده ندارد گوشه ای پارک است و یک فروشگاه که نه فروشنده ای دارد و نه مشتری، هیج کدام معنایی ندارند، این شما هستید که به یک جامعه شهری تحرک و روح و شعور می دهد.
همینطور تفکر و نگاه شما در سازمانتان به پرتالتان معنی می دهد، می توانید بگویید یک فرآیند در پرتال به گونه ای باشد که لازمه انجام آن در سازمان من است و یا فرمها بگونه ای که میخواهم طراحی شود و این ابزار در سازمان ما به این صورت استفاده شود.
در واقع ابزارها واقعا ابزار هستند، مانند یک انبردست. با انبردست می توانیم پیچی را سفت کنیم، می توانید میخی را از دیوار بکشیم بیرون و یا حتی مثل من پسته های دربسته را باز کنیم.
وقتی در گوگل کلمه پرتال سازمانی را جستجو می کنید یکی از گزینه های پیشنهادی این است "پرتال سازمانی چیست؟"
سئوال خوبی است، واقعا پرتال سازمانی چیست؟
از کلمه "پرتال" شروع میکنیم. یکی از بزرگترین ترجمه های اشتباه برای پرتال "درگاه" است، درگاه در دهخدا اینطور معنی شده "آن جای خانه که در است . مقابل پیشگاه" به نظر شما درست است؟ بخواهم به زبان وبی بگویم یعنی در ورودی سایر سیستمها. یعنی همان معنایی که هنوز متاسفانه در خیلی سازمانها استفاده می شود، تعدادی لینک که به جای دیگری می‎رود.
چند سئوال: آیا این در، هنگام ورود افراد، آنها را شناسایی می کند؟ آیا این در می تواند اطلاعات سایر اتاقها را بگیرد و تصویری از آنها روی خودش نشان دهد؟ آیا این در می تواند خصوصیات و اطلاعاتش را به دیگر اتاقها و خانه های همسایها و شهرها و کشورهای دیگر بدهد؟ و ده ها سئوال دیگر که می فهمیم درگاه چقدر عبارت اشتباهی است. شاید بهتر باشد از همان واژه پرتال استفاده کنیم چون مهمترین وظیفه یک پرتال که تبادل دادهها است را در پرتلتهای مختلف انجام می دهد.
در ادامه ساختارهای پرتالها را خواهم گفت و توضیح می‎دهم که "پرتال سازمانی چیست؟"، پست آینده را حتما بخوانید.
 
User Avatar
نویسنده : مجید رهنمافر
امتیاز شما :

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code