تعمیرات و بهره برداری مپنا

شركت بهره برداری و تعميراتی مپنا در سال 1382 با هدف تکميل زنجيره طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی، بهره برداري و تعميرات نيروگاه های احداث شده توسط گروه مپنا تاسيس شد.
فعاليت شرکت در سال 1383 با جذب نيرو برای راه اندازی و بهره برداری نيروگاه هاي گازی جنوب اصفهان و پرند آغاز شد. در ادامه با توسعه فعاليت ها، تاکنون اجرای بیش از 200 پروژه را در کارنامه خود دارد.
حوزه فعاليت اين شركت راه اندازی، بهره برداری، تعميرات اساسی و انجام تست كارايی انواع نيروگاه های گازي و بخاري، آب شيرين کن و نيروگاه های بادی و تجهيرات جانبی پالايشگاه ها و مجتمع های پتروشيمی در داخل و کشورهای منطقه خاورميانه و شمال آفريقا می باشد.