بیمه سلامت ایرانیان

با تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران، یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت محوری، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان، رفع همپوشانی بیمه‌ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم گردید.
سامانه خرید  و فروش تجهیزات پزشکی بیمه و سامانه خدمات شهروندی دو پروژه ای است که در راستای خدمات الکترونیک به شهروندان تولید شده است.