بیمه آسیا

پرتال جامع بیمه آسیا با هدف یکپارچه شدن اطلاعات پرتال پرسنلی(داخلی)، پرتال نمایندگان و پرتال اطلاع رسانی و ساده شدن فرآیندهای کاری و محتوا در سال 1393 تولید گردید.
این پرتال‌ها دارای ابزار‌ها و فرآیند‌های منحصر بفردی در یکپارچه شدن اطلاعات و تعامل با کاربران می‌باشد.