پژوهشگاه فضایی ایران

پرتال پژوهشگاه فضایی ایران علاوه بر اطلاع رسانی و ارائه اخبار این سازمان، درگاه خدمات الکترونیک برای متقاضیان است. انواع درخواستها در فرآیندهای الکترونیکی رسیدگی و ارائه می گردد.