سالانه ده‎ها ایده و طرح برای ایجاد کسب و کار الکترونیکی به خانه وب ارائه می‎گردد. بعضی از این طرحها در قالب استارت‎آپهای نرم افزاری طراحی و تولید گشته و تبدیل به یک E-Commerce مبتنی بر B2C، B2B و یا C2C در کسب و کارهای گوناگون شدهاند.